Kiedy pracodawca może obciażyć wynagrodzenie kosztami jego przekazania.

puzzle

Ostatnio zadano mi pytanie. Czy można strącić z wynagrodzenia pracownika koszty jego przekazania, gdy ten zażyczył sobie dostarczenie go poprzez pocztę. Odpowiedź jest następująca.

Do 200 zł przychodu z umowy zlecenia wyłączone z rocznego PITu.

finanse2

Gdy kwota przychodu z umowy zlecenia nie przekracza 200 zł, wówczas zleceniodawca nie wystawia informacji PIT-11 na podstawie której wypełnia się zeznanie roczne. Dzieje się tak gdyż wyżej wymieniona kwota nie jest rozliczana na zasadach ogólnych tylko obciążona ryczałtem w wysokości 18%. Zryczałtowany podatek pobierany jest przez zleceniodawcę

Odliczenia składek ZUS dla firm w 2013 roku

ZUS

Odliczenia składek ZUS w 2013 roku dla nowych firm jak i tych działających już ponad dwa lata. Są to składki, które należy ująć przy wyliczaniu podatku dochodowego. Pamiętajmy, że są one różne od tych jakie należy wpłacić do ZUS.

Ubezpieczenie studenta po 26 roku życia

student

Nie zawsze kończy się studia przed ukończeniem 26 roku życia. Gdy przekroczymy tą barierę to nie zapominajmy o ubezpieczeniu. Uczelnia sama go nie przedłuży. Musi być o tym fakcie poinformowana przez studenta. Zgłoszenia dokonuje się po wciągnięciu osoby na listę studentów uczelni i złożeniu przez nią oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu […]

Adnotacja na fakturze VAT w przypadku sprzedaży zwolnionej.

Stacks of coins with the letters VAT isolated on white background

W przypadku dostawy towarów, które są zwolnione od podatku, należy na fakturze oprócz podstawowych danych podać przepis ustawy lub akt prawny zgodnie z którym, stosowane jest zwolnienie. Stanowi tak par. 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku gdy zwolnieniu od sprzedaży podlega samochód na fakturze należy wpisać art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o […]

Kwota limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013r

images

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013r wystąpi po przekroczeniu limitu przychodów w 2012r. Kwota limitu na 2013r wynosi 4.936.560 zł

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców 2012

finanse

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców 2012 rok   Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców Luty-Grudzień 2012 . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za miesiące luty – grudzień 2012 254,55 (do odliczenia 219,19) 412,97 169,25 51,83 35,33 1 51,83 Razem społeczne z chorobowym = 669,38 Razem społeczne bez chorobowego = 617,55 Łącznie miesięczne […]

Terminy podatkowe w styczniu 2012

finanse2

Zapraszamy do zapoznania się z terminami podatkowymi obowiązującymi w styczniu 2012 roku.

Zmiana formy opodatkowania

finanse3

do 20.01.2012 Zmiana formy opodatkowania   PODATNIKU PAMIĘTAJ Zbliża się nowy rok podatkowy. Oznacza to, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy nie chcą  kontynuować dotychczasowej formy opodatkowania mogą dokonać jej zmiany. Zmiana w 2012 roku formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wymaga złożenia na piśmie stosownego wniosku lub oświadczenia. Wniosek (oświadczenie) […]

OPŁATY LOKALNE 2012 rok

finase4

OPŁATY LOKALNE 2012 rok okres obowiązywania: od 1.01.2012 do 31.12.2012 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z […]

stat4u